Zašto se akumulator brzo prazni?
An auto mechanic uses a multimeter voltmeter to check the voltage level in a car battery.

Zašto se akumulator brzo prazni?

Ugasili ste svoje vozilo prošlu večer, kao i toliko večeri do sada, međutim, sljedeće jutro kada ste ga željeli pokrenuti i otići na posao, ništa se nije događalo, odnosno automobil…

Continue Reading Zašto se akumulator brzo prazni?

Vulkanizacija Extreme

Vulkanizacija Zagreb je dio usluge autopraonice i vulkanizera Extreme, a odnose se na sve usluge vezane za prodaju, montažu/demontažu, balansiranje i krpanje guma vašeg vozila. Posjedujemo profesionalne strojeve za navedene…

Continue Reading Vulkanizacija Extreme