You are currently viewing Znate li na kojim cestama u Hrvatskoj morate imati zimsku opremu?

Znate li na kojim cestama u Hrvatskoj morate imati zimsku opremu?

Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. Naravno, zimska oprema obvezna je prije i poslije tog razdoblja ako na kolniku (‘zimskih’ i svih ostalih dionica) ima snijega ili poledice, o čemu odluku o proglašenju zimskih uvjeta donose cestari. Propisano je to Odlukom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture o obveznoj zimskoj opremi (donijetoj 14. studenoga, a objavljenoj u Narodnim novinama 145/2013.

U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz trajektnih luka Vukovar, Osijek, te luke i rafinerije Sisak. Kartu zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme u razdoblju od 15. 11. tekuće godine do 15. 4. iduće godine možete skinuti na LINKU.

Karta javnih cesta u Hrvatskoj na kojima je obvezna zimska oprema u razdoblju od 15.11. do 15.04.2019.

                                Karta javnih cesta u Hrvatskoj na kojima je obvezna zimska oprema u razdoblju od 15.11. do 15.04.2019.

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. U suprotnom: vozaču prijeti novčana kazna od 700 kuna.