You are currently viewing Vulkanizacija Extreme

Vulkanizacija Extreme

Vulkanizacija Zagreb je dio usluge autopraonice i vulkanizera Extreme, a odnose se na sve usluge vezane za prodaju, montažu/demontažu, balansiranje i krpanje guma vašeg vozila. Posjedujemo profesionalne strojeve za navedene usluge, te garantiramo kvalitetu prema odabranoj usluzi. Dugogodišnje iskustvo u vulkanizaciji guma govori nam da su gume izrazito važne za vaše vozilo i sigurnost u vožnji.

Iz naše ponuda izdvajamo:

  • montaža guma
  • balansiranje kotača
  • punjenje guma dušikom
  • krpanje guma
  • reparatura jače oštećene gume