You are currently viewing Vodič kroz WLTP, RDE i Euro 6d standarde

Vodič kroz WLTP, RDE i Euro 6d standarde

Novi standardi postrožili su proceduru testiranja vozila i donijeli okvir unutar kojeg bi smo trebali očekivati realnije tvornički navedene vrijednosti potrošnje goriva i štetnih emisija. Od WLTP-a, preko RDE postupka koji će postati obavezan pa do emisijskog standarda Euro 6d (do 2021. pod oznakom TEMP), s detaljima novih standarda smo se pobliže upoznali proteklog tjedna u Mainzu, na prezentaciji X-Champs na kojoj su nam opelovi inženjeri otkrili sve detalje.

Predstavljanjem Globalno usklađenog testnog postupka za laka vozila ili WLTP-a (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), emisijskog standarda Euro 6d-TEMP i ograničenja Stvarne emisije tijekom vožnje RDE (Real Driving Emissions) koje se ne smije premašiti, automobilska se industrija našla pred velikim izazovima. No, da ne bi bilo iznenađenja, proizvođač iz Rüsselsheima je već 79 svojih modela uskladio s novom regulativom i spreman je za emisijski standard Euro 6d.

Testiranje vozila u laboratorijskim uvjetima, ispitno središte Opela – Rodgau-Dudenhofen

WLTP: Globalno usklađeni testni postupak za laka vozila

Gospodarska komisija za Europu UN-a (UNECE) razvila je, uz aktivno sudjelovanje automobilske industrije, testni postupak WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) kako bi zamijenio zastarjeli standard poznat kao Novi europski ispitni ciklus NEDC (New European Driving Cycle).

I dok se WLTP, upravo poput NEDC-a također provodi u laboratorijskim uvjetima, ovaj je testni postupak razvijen uz korištenje stvarnih parametara vožnje prikupljenih širom svijeta. Upravo stoga, Globalno usklađeni testni postupak za laka vozila (WLTP) znatno preciznije reproducira vožnju u stvarnim uvjetima.

Prema pravilima WLTP postupka, svaki se automobil testira u njegovoj najlakšoj i najtežoj izvedbi (ovisno o pogonsko-prijenosnoj kombinaciji i razini opremljenosti). Potom se uz korištenje posebne formule izračunavaju točne vrijednosti potrošnje goriva i emisija ugljičnog dioksida (CO2) za svaku od navedenih izvedbi.

Temeljne prednosti Globalno usklađenog testnog postupka za laka vozila:

 • Preciznije reproduciranje vožnje u stvarnim uvjetima
 • Više prosječne i maksimalne brzine
 • Veći raspon različitih okolnosti vožnje
 • Preciznije podešenje vozila i stroži uvjeti mjerenja
 • Dinamičnija ubrzavanja i usporavanja
 • Kraća vremena stajanja
 • Ralistične ambijentalne temperature

NEDC: Novi europski ispitni ciklus postaje prošlost

Razvijen tijekom 1980-ih godina (zakonskom je obavezom postao 1992.), NEDC (New European Driving Cycle) je postao zastarjelim standardom zahvaljujući napretku u tehnologiji vozila, ali i promjenama vezanim uz uvjete vožnje. Naime, NEDC u svojem postupku laboratorijskog testiranja ne uzima u obzir veće zagušenje prometnica kao niti opcijske sustave modernih vozila.

Globalno usklađeni testni postupak za laka vozila WLTP postepeno počinje zamjenjivati NEDC (Opel je već u lipnju 2016. počeo objavljivati WLTP podatke za Astru), dok će za sva nova vozila morati biti homologirana prema WLTP postupku.

Ključne promjene – NEDC i WLTP postupci:
NEDC WLTP
Trajanje ispitnog ciklusa 20 min 30 min
Prijeđena udaljenost ispitnog ciklusa 11 km 23,25 km
Broj različitih faza vožnje 2 4
Prosječna brzina 34 km/h 46,5 km/h
Najveća brzina 120 km/h 131 km/h
Dodatna oprema Nije uzimana u obzir Uzimana je u obzir
Trenutak promjene stupnja prijenosa Stalan Različit za svako vozilo

RDE: Stvarne emisije tijekom vožnje

Dodatno na priču o WLTP postupku, od 1. rujna 2019. izračun tvorničkih emisija sastojat će se od laboratorijskih i mjerenja napravljenih tijekom stvarne vožnje prema RDE (Real Driving Emissions) postupku. Putem posebnih uređaja (čija vrijednost iznosi oko 200.000 Eura) u okviru RDE postupka mjere se emisije štetnih sastojaka ispušnih plinova kao što su dušikovi oksidi (NOx) i čestice u ispuhu (PM – Particulate Matter) tijekom vožnje javnim prometnicama.

U Opelu tako navode: “RDE nadopunjuje laboratorijski WLTP postupak kako bi se zajamčilo da vozila ispuštaju nisku razinu štetnih tvari i tiejkom uobičajenih, svakodnevnih uvjeta vožnje”. Uređaji kojim se provode postupci RDE mjerenja Stvarnih emisija tijekom vožnje nazivaju se Prijenosnim sustavima za mjerenje emisija (PEMS – Portable Emission Measuring Systems). PEMS uređaji, kojima su opremljena testna vozila, omogućavaju mjerenje koncentracije ključnih štetnih sastojaka ispušnih plinova u stvarnom vremenu.

On-board PEMS uređaj OBS-ONE LDV za mjerenje koncentracije CO, CO2, THC, NOx, NO2, čestica u ispuhu… (Horiba Ltd.)

Uvjeti vožnje za RDE mjerenja:

 • Male i velike nadmorske visine
 • Ambijentalne temperature prisutne tijekom cijele godine
 • Dodatno opterećenje vozila
 • Vožnja po uzbrdici i nizbrdici
 • Gradske prometnice (niske brzine)
 • Otvorena cesta (srednje brzine)
 • Autocesta (visoke brzine)

CF: Faktor usklađenosti za RDE mjerenja

Kako bi se postavio odnos između laboratorijskih i mjerenja sastava ispušnih plinova u stvarnoj vožnji, prema RDE-u, uveden je Faktor usklađenosti CF (Conformity Factor). To je značajno stoga što s PEMS uređajima za mjerenje emisija nije moguće postići uzastopnu podudarnost testiranja kao tijekom laboratorijskih mjerenja.

PEMS uređaji su podložni utjecaju razlika među nadmorskim visinama, ambijentalnim temperaturama, a potrebno je uzeti u obzir i tolerancije te potencijalne greške mnoštva senzora koji prikupljaju podatke s vozila.

Tako, primjera radi, CF Faktor usklađenosti za dušikove okside (NOx) od 1,5 znači da vozilo ne smije emitirati preko 50% više NOx tijekom vožnje na stvarnoj prometnici, u usporedbi s najvećim dozvoljenim laboratorijskim vrijednostima.

CF Faktor za RDE mjerenja:
RDE standard 1 RDE standard 2
Dušikovi oksidi (NOx) 2,1 1,5
Čestice u ispuhu (PM) 1,5 1,5
Kasnije će u okviru RDE mjerenja biti uključeno više štetnih sastojaka iz ispušnih plinova

Euro 6d-TEMP: nadolazeći europski standard

U rujnu 2017. godine, za sva novo homologirana vozila, predstavljen je standard emisija ispušnih plinova pod oznakom Euro 6d-TEMP. Riječ je o standardu koji će postati obavezan za sve novo registrirane osobne automobile od rujna 2019, kada će zamijeniti dosadašnji Euro 6c.

Novi se standard emisija ispušnih plinova temelji na poznatom standardu Euro 6, uz to što će kada stupi na snagu uključivati RDE vrijednosti Stvarnih emisija tijekom vožnje. U Opelu napominju kako će “Kupci vozila koja podržavaju standard emisija Euro 6d-TEMP biti sigurni da njihovi automobili ne podliježu potencijalnim nadolazećim ograničenjima kretanja za starija vozilima u gradskim središtima”.

Ograničenja emisija prema Euro 6 standardu (g/km):
Benzinski motori Dizelski motori
Ugljični monoksid (CO) 1,0 0,5
Dušikovi oksidi (NOx) 0,06 0,08
Čestice u ispuhu (PM) 0,005* 0,005
*za motore s izravnim ubrizgavanjem

– – –

Još o WLTP postupku pročitajte na stranicama Europske udruge proizvođača automobila

Izvor: autonet.hr