You are currently viewing U kojim vozilima je zakonski obavezan aparat za gašenje požara?

U kojim vozilima je zakonski obavezan aparat za gašenje požara?

Osobni automobili za obavljanje autotaksi prijevoza moraju imati jedan vatrogasni aparat od 2 kg, prenosi RevijaHAK.

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama jasno propisuje koja vozila moraju imati aparat za gašenje vozila kao obavezan dio opreme.

U članku 95. jasno piše da vozila kategorije M i N moraju biti opremljena vatrogasnim aparatom punjenim prahom ABC, i to:
– osobni automobili za obavljanje autotaksi prijevoza – jedan vatrogasni aparat od 2 kg
– osobni automobili u vlasništvu ili na korištenju na temelju ugovora o zakupu odnosno leasingu pravnih osoba, obrtnika, tijela državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koji služe prijevozu za vlastite potrebe – jedan vatrogasni aparat od 1 kg
– teretni automobili kategorije N1 – jedan vatrogasni aparat od 2 kg
– autobusi kategorije M2 i M3, razreda I – jedan vatrogasni aparat od 3 kg
– autobusi kategorije M2 i M3, razreda II, razreda III, razreda A ili razreda B – jedan vatrogasni aparat od 6 kg
– teretni automobili kategorije N2 i N3 – jedan vatrogasni aparat od 6 kg
– teretni automobili kategorije N2 i N3 koji sudjeluju u skupu vozila s priključnim vozilima kategorija O3 i O4 – dva vatrogasna aparata od 6 kg.

Izvor: RevijaHAK