You are currently viewing Što sve trebate napraviti da bi vozilo registrirano u EU vozili u Hrvatskoj?

Što sve trebate napraviti da bi vozilo registrirano u EU vozili u Hrvatskoj?

Ako motorno vozilo unajmite, uzmete u leasing ili posudite u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj obvezni ste prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem prije ulaska na područje Republike Hrvatske, prenosi RevijaHAK.

Upravljanje vozilom registriranim u drugoj državi Europske Unije u Republici Hrvatskoj

Ukoliko imate prebivalište u Hrvatskoj i policija ili carinski službenici vas zateknu u posjedu ili upravljanju motornim vozilom registriranim u drugoj državi članici EU, a niste ostvarili pravo na izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, smatrat će se da se radi o nezakonitoj uporabi motornog vozila, zbog čega će, neovisno što niste vlasnik vozila, biti obračunat poseban porez kao da ste ga prijavili radi registracije u Republici Hrvatskoj, a također će protiv vas biti pokrenut prekršajni postupak. Vozilo isto tako može biti privremeno oduzeto dok ne platite utvrđeni iznos posebnog poreza, odnosno trajno oduzeto ako taj iznos ne uplatite u roku od 15 dana od primitka poreznog rješenja carinskog ureda.

Vozila za koja je utvrđena nezakonita uporaba moraju se registrirati u Republici Hrvatskoj u roku od 30 dana od dana uplate posebnog poreza.

Smatra se da imate prebivalište u RH ako na području Republike Hrvatske stvarno boravite više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza. Osoba s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije koja se redovito školuje na području Republike Hrvatske ne smatra se, da prebivalište na području Republike Hrvatske.

Ako i dalje imate prijavljeno prebivalište na području Hrvatske iako živite u drugoj državi članici EU, Carinska uprava i druga nadležna tijela su ovlaštena tražiti sve isprave i podatke potrebne za utvrđivanje Vašeg prebivališta, kao i u tu svrhu poduzimati po službenoj dužnosti sve druge potrebne mjere. Imajte na umu da je teret dokazivanja na Vama.

Tko i na koji način može ostvariti izuzeće može od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila?

Postoje nekoliko osnova po kojima možete zatražiti izuzeće od plaćanja posebnog poreza.

Kratkotrajna uporaba

Ako motorno vozilo unajmite, uzmete u leasing ili posudite u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj obvezni ste prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem prije ulaska na područje Republike Hrvatske.

Vozilo smije biti u uporabi na području Republike Hrvatske najduže 15 dana od dana prijave Carinskoj upravi, a upravljati smije samo osoba koja se prijavila elektroničkim. Isto motorno vozilo ne smijete ponovno uporabiti na cestama u Republici Hrvatskoj u roku od godine dana od dana prethodne prijave.

Zaposlenje kod poslodavca, vlasnik obrta ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici EU ili odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici EU

Ako ste zaposleni kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije, a vozilo je u vlasništvu ili u leasingu kod vašeg poslodavca koji vam je dao motorno vozilo na korištenje, također ste obvezni prijaviti se Carinskoj upravi prije prvog unosa motornog vozila na područje Republike Hrvatske, te u daljnjem roku od pet dana od dana prijave podnijeti zahtjev za izuzeće od plaćanja posebnog poreza.

Ako carinski ured smatra da su ispunjeni uvjeti izdat će odobrenje na temelju kojeg možete upravljati tim vozilom na području Republiku Hrvatske u razdoblju koje ne može biti duže od godinu dana i može se produžiti ako su nakon isteka roka valjanosti odobrenja ispunjeni uvjeti za njegovo ponovno izdavanje. Ako Zahtjev nije odobren, dužni ste motorno vozilo iznijeti iz Republike Hrvatske u roku od pet dana od primitka rješenja.

Zaposlenje kod poslodavca u drugoj državi članici EU podrazumijeva da je vaše stalno mjesto rada izvan Republike Hrvatske, što ćete morati dokazati i potvrdom o registriranom boravku u drugoj državi članici EU. Pravo na izuzeće ne mogu ostvariti osobe koje su zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU s mjestom rada i prijavom u Republici Hrvatskoj ili koje su zaposlene da bi za njega obavljali poslove na području Republike Hrvatske.

Također, odobrenje će vam se izdati jedino ako je nedvojbeno utvrđeno da je prvenstvena namjena motornog vozila obavljanje poslova ili uporaba izvan Hrvatske, a s vozilom ćete u Republiku Hrvatsku dolaziti povremeno (na primjer vikendom, u posjete obitelji ili sl.). Odobrenje vam se neće izdati ako iz okolnosti slučaja proizlazi da će vozilo biti korišteno prvenstveno u RH.

Prijava motornog vozila Carinskoj upravi

Motorno vozilo prijavljujete Carinskoj upravi elektroničkom prijavom na adresu motorna.vozila-ulaz@carina.hr, te se navode podaci o:
1. osobi koja unosi motorno vozilo: ime i prezime, adresa i OIB
2. motornom vozilu: marka, VIN oznaka (broj šasije), registarska oznaka i država članica Europske unije gdje je vozilo registrirano
3. predviđenom datumu ulaska i
4. osnovi prijave (kratkotrajna uporaba u Republici Hrvatskoj ili zahtjev za izuzeće od plaćanja).

Tekst je pripremila Irena Lodder Rožić iz Hrvatskog autokluba

Izvor: RevijaHAK