You are currently viewing Priča o detalju: vijci ili matice za kotače?

Priča o detalju: vijci ili matice za kotače?

Dva su osnovna načina pričvršćivanja kotača na glavčine osobnog automobila. Prvi je korištenje vijaka i provrta s navojima u glavčini. Većina europskih automobila koristi taj princip. Većina japanskih i dio američkih koristi drugi princip: navoje na glavčini i matice za pričvršćivanje. To se rješenje često primjenjuje i na utrkama.

Opcija s maticama omogućuje lakšu montažu i demontažu, a matice mogu biti trajnije od vijka pri više zatezanja i otpuštanja jer se vijak nešto više deformira i po uzdužnoj osi. Opcija s vijcima pak, jasno, omogućuje korištenje drugih (novih) vijaka po potrebi, pod uvjetom da navoj u glavčini nije oštećen; uz to, obično je to jeftinija opcija za proizvodnju (provrt i vijak, naprema ležištu navoja, navoju i matici).

Broj i promjer vijaka po kotaču raste s masom vozila i predviđenim opterećenjima; za osobne automobile danas standard je 4 i 5. Razmještaj, tj. razmak vijaka bira se prema istim kriterijima pa jači automobili imaju veću površinu nasjedanja naplatka na glavčinu i sukladno tome, radi ravnomjernijeg opterećenja, vijke udaljenije od centra naplatka.