You are currently viewing Otkrijte servisnu prevaru

Otkrijte servisnu prevaru

Je li serviser izmijenio filtre?

Mnogi problemi vlasnika automobila potječu od neodgovornog i nemoralnog postupanja servisera. Stara je prevara ne mijenjanje filtra ulja, koji se samo temeljito prebriše i tako za malu korist napravi velika šteta korisniku. Slično je i s filtrima goriva i zraka. Najvažnije je automobil odvesti kod servisera u kojeg imate povjerenja.

No, koristit će ako kućište filtra ulja i goriva oštrim predmetom označite jedva vidljivom oznakom, kako biste nakon servisa znali jesu li izmijenjeni ili samo izvana očišćeni. Otvorite kućište filtra zraka te ćete lako utvrditi je li filtar samo propuhan, ili izmijenjen.

Izvor