You are currently viewing Nekoliko savjeta za pravilno korištenje auto guma

Nekoliko savjeta za pravilno korištenje auto guma

1. Propisna dimenzija guma

Najvažnije je na vozilu uvijek koristiti propisanu dimenziju guma koja je navedena u Knjižici vozila, npr. 195/65 R15, ako niste sigurni koje su prave dimenzije guma za vaše vozilom, pitajte vulkanizera.

2. Sezonska izmjena guma

Drugo je pravilo sezonska izmjena guma – zimi koristiti zimske gume, a u toplijim mjesecima ljetne. Samo tako gume pružaju najbolje odlike za našu veću sigurnost u prometu.

3. Ne prekoračujte označenu brzinu

Svaka guma ima i oznaku brzinskog razreda, npr. oznaka T znači da guma može podnijeti maksimalnu brzinu od 190 km/h. Stoga kad kupujete gume, vodite računa o brzinskom indeksu koji vam je potreban i ne prekoračujte označenu brzinu.

4. Održavanje propisnog tlaka u gumama

Ključan faktor za sigurnu vožnju i duži vijek trajanja guma je održavanje propisanog tlaka u gumama. Provjerite ga najmanje jednom mjesečno. Gume mogu izgubiti 3-6% tlaka mjesečno a da vozač to ne primijeti. Nedovoljan pritisak može i do 4% povećati potrošnju goriva ali i smanjiti životni vijek gume čak do 45%. Nedovoljno napumpane gume mogu utjecati na izazivanje prometne nesreće ili znatno smanjiti mogućnost manevra u zahtjevnim trenucima na cesti. Tlak u gumama smanjuje se s padom temperature zraka. Stoga osobito zimi pritisak treba češće provjeravati.

5. Pratiti istrošenost guma

Važno je pratiti istrošenost guma prema indikatoru u utorima gazne površine. Čim indikator postane vidljiv, gume treba zamijeniti. Ako niste sigurni za brzinski indeks i indikator istrošenosti gume, zatražite pomoć i savjet vulkanizera. Oštećenja na gumama treba odmah sanirati kod stručnih osoba – vulkanizera. To uključuje i brigu o rezervnoj gumi, neka pritisak u rezervnoj gumi bude za 0,5 bara viši od propisanog.

6. Pravilno skladištenje guma

Gume treba čuvati u zatvorenom prostoru, zaštićene od vlage, svjetlosti i topline, te ozonskih i kemijskih utjecaja.