You are currently viewing Nekoliko informacija o lancima za snijeg

Nekoliko informacija o lancima za snijeg

lanci za snijeg

Lanci su važan dio zimske opreme. Iako nisu obavezni ako posjedujete sve četiri zimske gume, uvijek ih držite u prtljažniku za slučaj osobito teških uvjeta za vozilo, posebice ako krećete put planinskih predjela. Svaki korisnik lanaca za snijeg mora voditi računa o sljedećem:

  • Prije kupnje provjerite točnu dimenziju guma na svom vozilu kako bi dužina i dimenzije lanaca u potpunosti odgovarale.
  • Lance uvijek isprobajte i dobro uvježbajte stavljanje lanca na kotač na suhom, prije snijega i leda. Zatražite uz lance brošuru / razumljivu uputu, po mogućnosti sa slikama za postavljanje.
  • Ne stežite lance previše jer one ne smiju biti ”steznik ga gumu”, mogu je oštetiti.
  • S lancima nikada ne vozite prebrzo. Prilagodite brzinu vozila i ne prelazite 50 km/h.
  • Na suhom kolniku, bez snijega i leda, obavezno skinite lance s kotača.