You are currently viewing Antifriz, kada ga promijeniti ?

Antifriz, kada ga promijeniti ?

antifriz kakda ga mjenjati

Antifriz (anti- + engl. freeze: smrznuti) je tekućina za snižavanje ledišta rashladne tekućine, upotrebljava se u uređajima koji rade pri niskim temperaturama, npr. automobilskim motorima. Najdjelotvorniji antifriz je smjesa monohidroksi-spojeva, dihidroksi-spojeva i polihidroksi-spojeva. Najvažnija je komponenta antifriza etilen-glikol, koji u smjesi s vodom omogućuje hlađenje motora i pri vanjskim temperaturama od -50°C. Može se dopuniti destiliranom vodom ako je ispod minimuma preko ljeta.
Sastavni dio antifriza su inhibitori korozije.

Rashladnu tekućinu, antifriz postojane koncentracije rabite cijele godine.  Ona se mora u automobilu nalaziti tijekom cijele godine jer štiti od korozije, a prije zime je potrebno provjeriti postotak antifriza, koji ne smije biti manji od 33% što je dovoljno za zaštitu motora do -15 C. Svake dvije godine je preporučljivo mijenjati antifriz i ne miješati ga s različiti tipovima antifriza.